Sieťové a informačné technológie 2016

Predsedníctvo EUNIS-SK a organizačný výbor konferencie pozýva na seminár SIT 2016, ktorý sa v tomto roku bude konať ako sekcia medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vedecké dni v Nitre 19.-20.5.2016.

Termíny na podávanie abstraktov a príspevkov sú posunuté: http://spu.fem.uniag.sk/sit2016/index.php?option=com_content&view=articl….

Pokyny k príspevkom nájdete tu. Príspevky môžu byť napísané v: slovenčine, češtine, polštine, angličtine.

Informácie o vložnom

Prosime, rozšírte tieto informácie na svojich VŚ a oslovne najmä tých kolegov, ktorí majú o čom písať, majú úspešné projekty, resp. dosiahli pokrok v oblasti IKT na svojich VŠ, ale aj v širšom rozsahu.

URL seminára: http://spu.fem.uniag.sk/sit2016/