Seminár Vzdelávanie a súvisiace služby

18. 10. 2018 sa bude konať seminár, ktorého cieľom bude oboznámenie akademickej verejnosti  o pripravovaných koncepciách rozvoja VŠ, službami CVTI SR, výsledkami národného projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP) a jeho udržateľnosťou ako aj s ďalšími otázkami týkajúcimi sa informačných a komunikačných technológií na vysokých školách.

Miesto konania: CVTI SR v Bratislave.

Registrácia bola otvorená od 17. 9. 2018 do 17. 10. 2018.

Program

Leták

Prihlásení účastníci