Rokovanie o spolupráci EUNIS-SK a SLOVAK IT KLASTER

9.12.2015 o 13,00 hod sa v Bratislave uskutočnilo 1. oficiálne rokovanie zástupcov Predsedníctva EUNIS-SK s predstaviteľmi združenia SLOVAK IT KLASTER. Na rokovaní sa hovorilo o budúcej možnej spolupráci oboch združení v oblasti rozvoja IKT.

Výsledkom stretnutia bol spoločný záväzok spracovať návrh Memoranda o spolupráci oboch združení.
EUNIS-SK pripravilo základný návrh memoranda, ktorý bude po schválení v riadiacich orgánoch  slávnostne podpísaný prezidentami oboch združení.“