Rokovanie na MŠVVaŠ SR

9. 2. 2016 sa po predchádzajúcom neoficiálnom stretnutí viceprezidenta združenia EUNIS-SK uskutočnilo na MŠVVaŠ SR oficiálne stretnutie prezidentky združenia EUNIS-SK s Ing. Andrejom Bederkom, projektovým manažérom MŠVVaŠ SR. Hlavnou témou rokovania bola ďalšia spolupráca pri dopracovaní a realizácii Akčných plánov informatizácie a digitalizácie školstva s výhľadom do r.2020.