Program seminára SIT 2022

EUNIS-SK a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vás pozývajú na seminár

Sieťové a informačné technológie

SIT 2022

Seminár sa bude konať pod záštitou rektorky
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.

12. 5. 2022 (sekcia 5.2 MVD 2022 – 11.5.2022, 13.h)

Pozvánka     
Program