Prihlasovanie sa na školenia Office 365

Vážené kolegyne, kolegovia,

prihlasovanie na školenia je otvorené.

O prípadnej zmene termínov budú prihlásení účastníci včas informovaní, zmeny budú uvedené aj na tejto URL.

Prihlásiť sa na školenie môžete na ktorúkoľvek vysokú školu.

Témy:

  • Office 365: úvod do Cloud prostredia. Komunikačná platforma v podobe: pošty, B6kalendáre – zdieľané prostredie , OneDrive služby (vytváranie online prieskumov cez službu Formuláre), aplikácia Microsoft teams a prehľad ostatných aplikácií O365.
  • Office 2016 – špeciálne so zameraním na aplikáciu Microsoft Excel a základné užívateľské používanie: práce s medzi hárkami, funkcie, vzorce, grafy, kontingenčné tabuľky, databázy, analytické nástroje.
  • Aplikácie Power BI, Microsoft Project, Planner a projektový manažment, prepojenie s externými aplikáciami ako napr. Microsoft Excel.
  • Sharepoint, Delve: nástroje na spájanie tímov, úloh, súborov.
  • Ochrana dát a súkromia v prostredí O365.
  • OneNote: ClassCreator a StaffCreator: vytváranie zdieľaných poznámok, zbieranie údajov od študentov prostredníctvom poznámkového bloku OneNote.
  • Najnovšie cloudové aplikácie pre zmodernizovanie výučby: Sway, Office Mix, Yammer, Flow.
  • Skype for business: synchronizácia a mobilné prepojenie, Audio a HD video a webové konferencie.
  • Nasadenie Office 365 a jeho správa, technická pomoc pre užívateľov O365.
  • Sharepoint: školenie pre administrátorov pre prácu s týmto moderným nástrojom.

Prihlasovací formulár.