Prieskumy o stave IKT na slovenských vysokých školách

V rokoch 2012 a 2014 združenie EUNIS-SK realizovalo prieskum o stave IKT na slovenských vysokých školách. Výsledky prieskumu sme uverejnili v Ročenke EUNIS-SK 2014.
 

Na všetky VŠ v SR sme poslali dotazníky k vyplneniu potrebných údajov k prieskumu, ktorý chceme uzatvoriť 29. 2. 2016. Súbory s tabuľkami boli zaslané všetkým členom VV združenia EUNIS-SK a prorektorom vysokých škôl, ktoré nie sú členmi EUNIS-SK.

Dávame do pozornosti aj európsky prieskum: http://us3.campaign-archive1.com/?u=59fe1ed0cb52d0fe8b8ec749d&id=a0208b7…