Preberanie dát z Portálu VŠ

V roku 2017 kolegovia z pracovnej skupiny Portál VŠ navštívili niekoľko vysokých škôl za účelom lepšej propagácie Portálu VŠ a s ním súvisiacich modulov.

Pre tých, ktorí sa rozhodli pripojiť sa k vysokým školám, ktoré pochopili jeden z významov Portálu VŠ, a to vkladať informácie iba raz a niekoľkonásobne ich využiť, sme pripravili príručku, ktorá môže pomôcť.

Nájdete ju tu.