Pozvánka na konferenciu Budúcnosť vzdelávania je hybridná – 21. 10. 2020, od 16.h

Microsoft pozýva!!!!

Od učenia sa na diaľku k hybridnému vzdelávaniu.

Taká je budúcnosť vzdelávania?

Pandémia narušila všetky odvetvia spoločnosti a odhalila ich nedostatky – obzvlášť v našich vzdelávacích systémoch. V reakciách na krízu sme videli pôsobivú odozvu zo strany jednotlivcov a malých skupín, keď sa pedagógovia podujali slúžiť svojim komunitám. V niektorých prípadoch  medzery vyplnili verejné a súkromné formy spolupráce. Niektoré systémy boli schopné rýchlo poskytnúť vzdelávanie na diaľku, ale väčšina mala problémy s uspokojením potrieb všetkých zúčastnených. Pandémia nám ukázala, že sú nevyhnutné zásadné zmeny. 

Teraz máme príležitosť kreatívne riešiť súčasný stav a popri tom budovať premyslený, moderný a efektívny vzdelávací systém.

?

Ako sa rozhodneme?

Zlepíme spolu nejakú záplatu, alebo využijeme príležitosť na transformáciu samotného systému?

Čo bude rozumnejšie – návrat k status quo alebo využitie príležitosti pomôcť študentom stať sa vzdelanejšími a zručnejšími nositeľmi zmeny prostredníctvom deep learningu?

Poďte s nami  21.10.2020 od 16:00-18:30 diskutovať o budúcnosti vzdelávania a dozvedieť sa, čo znamená hybridné vzdelávanie.

Viac informácií a program nájdete na odkaze:

aka.ms/hybridne