Portálové riešenie VŠ

Základný materiál

Členovia PS

Prezentácie

Archív zasadnutí pracovnej skupiny