Portál VŠ

Projekt, URL: www.portalvs.sk

Spravodaje

Riadiaci výbor projektu do roku 2012 (po roku 2012 na MŠVVaŠ SR)

Členovia:
 
Jozef Dzivák (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Ing. Juraj Fabuš, PhD. (Žilinská univerzita v Žiline)
Ing. Martin Horňák (MŠ SR)
RNDr. Margita Kováčová (Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava)
Ing. Jozef Kšiňan (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
Ing. Ľuboš Magát (Dubnica nad Váhom)
Mgr. Ján Skalka, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Ing. Daniela Šipošová (MŠ SR)
RNDr. Darina Tóthová, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) – predsedníčka


 

Pracovná skupina