Podpísanie memoranda o spolupráci EUNIS-SK a EUNIS-CZ

27.5.2015 sa po maratóne rokovaní podpísalo Memorandum o spolupráci medzi EUNIS-SK a EUNIS-CZ.

Výsledkom historicky významného prvého spoločného rokovania Predsedníctva združenia EUNIS-SK a Výkonného výboru združenia EUNIS-CZ v dňoch 25.-27.5.2015 bolo podpísanie Memoranda o spolupráci združení EUNIS-SK a EUNIS-CZ dňa 27.mája 2015 v budove vinohradníckeho centra v Oponiciach, ktorá patrí Vysokoškolskému poľnohospodárskemu podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, s.r.o. Kolíňany. Memorandum podpísali predstavitelia oboch združení, RNDr. Darina Tothová, PhD., prezidentka združenia EUNIS-SK a prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., predseda Výkonného výboru združenia EUNIS-CZ.

Hlavným poslaním oboch združení je rozvíjať informačné a komunikačné technológie na slovenských a českých vysokých školách a práve v tejto oblasti budú obe združenia spolupracovať a vymieňať si skúsenosti s cieľom efektívne podporovať vzdelávanie, vedu a výskum v akademickom prostredí.

Rokovanie prebiehalo v 4 častiach, a to v kaštieli v Oponiciach, v kaštieli v Beladiciach Pustom Chotári, na SPU v Nitre a v budove vinohradníckeho centra v Oponiciach (VPP Kolíňany). Na 2. časti rokovania sa zúčastnila aj prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka FEM SPU v Nitre, ktorá zdôraznila potrebu kvalitných informačných systémov a služieb na vysokých školách. Významnou časťou bolo aj prijatie delegácií oboch združení Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., rektorom SPU v Nitre.

Spolupráca oboch združení sa bude realizovať v oblasti výmeny skúseností o postavení oboch združení v rámci ich legislatívneho prostredia, vzájomnej informovanosti o konferenciách, seminároch a webinároch v oblasti IKT, organizovaných partnermi dohody,  každoročnej účasti zástupcov partnerov dohody a prezentácii osvedčených riešení rozvoja IKT na hlavnej konferencii zmluvného partnera, v oblasti výmeny skúseností a informácií o uzatváraní zmlúv s významnými dodávateľmi IKT a poskytovateľmi služieb pre akademickú sféru, ako aj vzájomnom informovaní o postoji k iniciatívam európskeho združenia EUNIS a v prípade obojstranného záujmu prerokovaní spoločných postupov.  

Viac fotografií                              Tlačová správa

Súbory: 

PDF icon Memorandum_o_spolupraci