Podpísané Memorandum so spoločnosťou ALVAO, novým podporujúcim členom EUNIS-SK

Spoločnosť ALVAO, s.r.o. je dodávateľa riešení pre riadenie (nie len) IT majetku a požiadaviek, teda Asset Management a Service Desk. ALVAO patrí v univerzitnom prostredí medzi skúsených dodávateľov a pozná univerzitné špecifiká. Aktuálne podpísané memorandum so združením EUNIS-SK garantuje pre členov EUNIS-SK výrazne nižšie ako bežné cenníkové ceny.

Viac informácií k produktom je možné získať na prezentácii ALVAO v rámci online seminára UNINFOS 2022, ktorá sa uskutoční 14.12.2022 o 13.00 hod.