Opustil nás pán prof. Matiaško

Dňa 10. 05. 2023 sme sa dozvedeli smutnú správu, že nás opustil kolega zo Žilinskej univerzity v Žiline, pán prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.

Pán profesor zastupoval veľa rokov svoju univerzitu v združení EUNIS-SK a bol tiež niekoľko funkčných období členom Predsedníctva združenia. Zúčastňoval sa a pomáhal s organizáciou mnohých konferencií, seminárov a iných podujatí združenia EUNIS-SK, pamätáme si ho napr. ako organizátora konferencie UNINFOS 2021 v Žiline.

Pán profesor, budete nám chýbať!

Česť Vašej pamiatke.