Opustil nás Jožko Kšiňan

29. 11. 2021 sme sa dozvedeli, že nás opustil kolega a kamarát z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ing. Jozef Kšiňan.

Jožko zastupoval svoju univerzitu v združení EUNIS-SK od roku 2004.
2 funkčné obdobia bol členom Predsedníctva združenia. Zúčastňoval sa na mnohých konferenciách, seminároch a iných podujatiach združenia EUNIS-SK, pri organizácii ktorých vždy ochotne pomáhal.

Jožko, budeš nám chýbať!!!

Česť Tvojej pamiatke.

Pripomeňme si Jožka na fotografiách

Spomíname