Nové Predsedníctvo združenia

Dňa 2. 12. 2020 sa uskutočnili voľby do orgánov združenia EUNIS-SK.

Výsledky volieb:

Prezident: Mgr. Peter Kopáč

Viceprezident: Ing. Vladimír Pisarský

Ďalší členovia Predsedníctva:
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Mgr. Jozef Siláči
Ing. Jozef Koricina

Nové Predsedníctvo združenia nastupuje do svojich funkcií od 1. 1. 2021.

Blahoželáme!!!