Na významnom poste MIRRI Peter Kopáč

Sekciu informačných technológií verejnej správy na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) povedie Mgr. Peter Kopáč, bývalý prezident združenia EUNIS-SK.

Blahoželáme.