Microsoft webinár pre univerzity: Univerzita riadená dátami – business intelligence a reporting v univerzitnom prostredí

Program:
  • Úvod – univerzita riadená dátami
  • Analýza študijnej (ne)úspešnosti
  • Reporty pre financie a personalistiku
  • Dáta o publikáciách, grantoch a dalšie externé zdroje
  • Prijímacie konanie & počty študentov & mobilita
  • Automatizácia generovania výročných správ
  • Integrácia dát pomocou etl frameworku
  • Dostupná a jednoduchá analýza dát v power bi
  • Využitie a financovanie azure pre dátové sklady
  • Budúca vízia  – moderovaná diskusia

Webinár bude prebiehať cez Microsoft Teams. Pripojiť sa môžete cez odkaz uvedený nižšie.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Click here to join the meeting

Microsoft EDU tím & dolphin consulting