Microsoft webinár pre univerzity: Univerzita riadená dátami – business intelligence a reporting v univerzitnom prostredí

Microsoft webinár pre univerzity: Univerzita riadená dátami – business intelligence a reporting v univerzitnom prostredí

Program:

Úvod – univerzita riadená dátami
Analýza študijnej (ne)úspešnosti
Reporty pre financie a personalistiku
Dáta o publikáciách, grantoch a dalšie externé zdroje
Prijímacie konanie & počty študentov & mobilita
Automatizácia generovania výročných správ
Integrácia dát pomocou etl frameworku
Dostupná a jednoduchá analýza dát v power bi
Využitie a financovanie azure pre dátové sklady
Budúca vízia  – moderovaná diskusia

Webinár bude prebiehať cez Microsoft Teams. Pripojiť sa môžete cez odkaz uvedený nižšie.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Click here to join the meeting

Microsoft EDU tím & dolphin consulting