Konferencia UNINFOS 2018

Univerzita Komenského v Bratislave a združenie EUNIS-SK v spolupráci s Vysokou školou múzických umení v Bratislave a Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave Vás pozývajú na 24, ročník konferencie UNINFOS v dňoch 12. 12. 2018 – 14. 12. 2018.

Program

Pozvánka

Viac informácií