Konferencia UNINFOS 2016

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje konferenciu UNINFOS 2016.

Termín: 9. – 11. 11. 2016

Viac informácií nájdete na URL: uninfos2016.umb.sk.

Srdečne pozývame

Pozvánka