Konferencia UNINFOS 2014

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a združenie EUNIS-SK pozýva na 20. ročník konferencie UNINFOS.
Termín: 27. 10. – 29. 10. 2014
 
web stránka konferencie
Pozvánka

Hlavné témy seminára:
– Najnovšie vývojové trendy IKT
– Prezentácia úspešne realizovaných projektov IKT v akademickom prostredí
– Digitálna univerzita – ďalšie možnosti smerovania
 
Predbežný program:

27. 10. 2014 – 16.00 zasadnutie výkonného výboru EUNIS Slovensko
28. 10. 2014 – 8.00 – 9.00 registrácia účastníkov
                        – 9.00 otvorenie konferencie, odborný program
                        – 17.00 valné zhromaždenie EUNIS Slovensko
                        – 16.00 – 19:00 prehliadka mesta
                        – 19.00 spoločenský program
29. 10. 2014 – 9.00 odborný program
                        – 12.00 ukončenie konferencie
 
Dôležité termíny:
do 15. 9. 2014 – príjem abstraktov
do 22. 9. 2014 – potvrdenie akceptácie abstraktov
do 30. 9. 2014 – registrácia účastníkov a úhrada vložného
                           – zaslanie príspevkov pre publikovanie v zborníku
 
Kontakt: uninfos2014@upjs.sk