Konferencia DIVAI 2022

Vážené kolegyne, kolegovia,

pozývame vás na 14. medzinárodnú vedeckú konferenciu DIVAI 2022 – Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike, ktorá sa uskutoční 2.-4. mája 2022 v Štúrove na Slovensku. 

Termín na vloženie dokumentu je: 28. február 2022. Článok môžete nahrať do systému EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=divai2022.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke konferencie http://divai.sk.

Konferencia bude podrobená výberovému procesu Thomson Reuters (Clarivate Analytics – Web of Science)  a požiada o pokrytie v indexe citácie konferenčných zborov. 

Predchádzajúce zborníky z rokovania konferencie DIVAI (2012, 2014, 2016, 2018, 2020) boli indexované v databáze Thompson Reuters (Clarivate Analytics) Conference Proceedings Citation Index.

Radi by sme vás požiadali o šírenie tejto informácie svojim kolegom, iným výskumným pracovníkom a doktorandom.

Radi Vás privítame na konferencii. 

S pozdravom

Milan Turčáni, predseda programového a organizačného výboru konferencie