Konalo sa Valné zhromaždenie združenia

21. 12. 2021 sa konalo Valné zhromaždenie združenia EUNIS-SK.

Hlavnými bodmi rokovania bola Správa o činnosti združenia EUNIS Slovensko za kalendárny rok 2021, Správa o hospodárení združenia EUNIS Slovensko za obdobie od 3.12.2020 do 20.12.2021 a príprava volieb Predsedníctva združenia EUNIS-SK z dôvodu ukončenia pracovného pomeru súčasného prezidenta.