Konal sa seminár SIT 2015

24. 11. 2015 sa konal seminár Sieťové a informačné technológie. Seminár sa konal pod záštitou doc. PhDr. Beáty Frčovej, PhD., MPH, dekanky FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici.

Hlavné témy seminára boli:

  • Informácie z oblasti sieťových a informačných technológií u nás i vo svete.
  • Licencovanie produktov Adobe pre členov EUNIS-SK
  • Práca pracovných skupín EUNIS-SK
Slávnostné otvorenie seminára
auditorium