Konal sa 21. ročník konferencie Sieťové a informačné technológie

21. ročník konferencie Sieťové a informačné technológie

Prvý ročník seminára sa konal v roku 1997 ako celoškolský seminár.

Od roku 2014 sa stal seminár SIT celoslovenským seminárom združenia EUNIS-SK (dovtedy bol celoškolským seminárom s účasťou hostí z iných vysokých škôl) a už tretíkrát bol súčasťou Medzinárodných vedeckých dní.
Seminár dáva priestor na prezentáciu nových technológií, projektov, výmenu skúseností a poznatkov z oblasti IKT zamestnancom vysokých škôl, ale aj študentom a zemestnancom iných organizácií.

  • 11. mája 2022 bol súčasťou Medzinárodných vedeckých dní ako jedna zo sekcií, rokovanie bolo v anglickom jazyku, účastníci zo združenia EUNIS-SK sa zúčastnili rokovania v 2 subsekciách. Odznelo 10 príspevkov účastníkov podporených združením EUNIS-SK.
  • 12. mája 2022 sa konal samostatný seminár v slovenskom jazyku. Seminár sa konal pod záštitou rektorky SPU v Nitre Doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., ktorú zastúpil v úvodnom príhovore doc. Ing. Ivan Takáč, PhD., prorektor pre komunikáciu a prax. Zúčastneným sa prihovoril aj prezident združenia EUNIS-SK Ing. Vladimír Pisarský.
    Seminár sa konal hybridnou formou. Zúčastnilo sa ho 52 účastníkov, z toho 16 účastníkov prezenčne, 36 online.
    Prvý príspevok priamo súvisel s prvým slovom názvu seminára a bol o SANETe, Slovenskej akademickej dátovej sieti, o jej histórii, súčasnosti a plánoch. Predniesol ho predseda Rady SANETu prof. Ing. Pavol Horváth, PhD. Ďalšie príspevky boli z oblasti správy informačných systémov, poskytovania IT služieb, problematiky spojenej s výučbou na stredných a vysokých školách až po virtuálnu realitu. Nechýbal ani štandardný príspevok týkajúci sa stručného prehľadu o novinkách z oblasti IKT. Všetkým prezentujúcim ďakujeme za prínosné vystúpenia a všetkým zúčastneným za aktívnu účasť.

Viac nájdete: