Kategória Oznamy

UNINFOS 2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujem si Vám zaslať pozvánku na konferenciu Uninfos 2024 ktorá sa bude konať 12.6. až 14.6.2024 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bližšie informácie nájdete na uninfos2024.upjs.sk. Prosím o jej distribúciu medzi kolegami v rámci…