Informačné technológie pre vysoké školy – 20 rokov spoločnej cesty na podporu rozvoja IT na slovenských VŠ

Rok 2017 je rokom 20. výročia založenia združenia EUNIS-SK. V tomto duchu sa niesla aj konferencia Informačné technológie pre vysoké školy s podtitulom 20 rokov spoločnej cesty na podporu rozvoja IT na slovenských vysokých školách, ktorá sa konala 18. – 19. mája 2017 v Kaštieli Mojmírovce.

Na konferencii okrem úvodných 2 príspevkov, ktoré odzneli pod jedným názvom Z histórie po súčasnosť (Tothová, Koricina) a pripomenuli roky od založenia, úspešné projekty, prácu v pracovných skupinách až po súčasný stav IT na slovenských VŠ, odznelo 9 príspevkov firiem, ktoré sú buď členmi združenia (Oracle Slovakia, IS4U, s.r.o., TransData, s.r.o., Microsoft Slovensko, Cominfo, a.s., itelligence Slovakia, s.r.o.) alebo firmami, ktoré majú programy orientujúce sa na vysoké školy (Datalan, a.s., exe, a.s., IBM Slovakia, spol. s r.o., IBM International Services Centre s.r.o.).

Prezidentka združenia využila právo zvolať v zmysle Stanov združenia mimoriadne Valné zhromaždenie EUNIS-SK, ktoré sa uskutočnilo v podvečer 18. 5. 2017 a nieslo sa v slávnostnom duchu, nakoľko na ňom bol vytvorený priestor pre milé stretnutia, rozhovory, spomienky. Zúčastnili sa na ňom súčasní členovia – zástupcovia VŠ a firiem, ako aj bývalí zástupcovia VŠ v združení, zástupcovia združenia EUNIS-CZ, s ktorým EUNIS-SK uzatvorilo Memorandum o spolupráci v roku 2015. Pozvanie prijali 2 zástupcovia MŠVVaŠ SR. Riaditeľ odboru koncepcie a rozvoja informačných systémov sekcie informatiky vo svojom príhovore okrem iného sa vyjadril k téme informatizácia školstva a poprial členom združenia veľa úspechov v ďalšom období. Predseda Výkonného výboru EUNIS-CZ tiež zablahoželal členom združenia EUNIS-SK a vyzdvihol dlhoročnú spoluprácu.

V prvej časti Valného zhromaždenia boli udelené pamätné medaily za dlhoročnú prácu v oblasti informačných technológií na vysokých školách, ako i čestné uznania. Pamätné medaily boli udelené aj 3 bývalým zástupcom vysokých škôl v združení in memoriam, ktoré prebrali ich rodinní príslušníci. Ďalšie ocenenia, ktoré najmä z dôvodu neprítomnosti nemohli byť prevzané, budú udelené na konferencii UNINFOS 2017, ktorá sa bude konať na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Stretnutie obohatil program hudobného združenia Musicantica Slovaca – Putovanie za hudobnými pamiatkami renesančného a barokového Uhorska, kde v 60 minutách bol predstavený výber hudobných pamiatok 16. – 18. storočia z nášho územia. Zazneli piesne a inštrumentálne skladby zo zbierok Vietorisov kódex, Uhrovská zbierka a Melodiárium ASK.

Sponzori podujatia (súbor).
Fotogaléria

Príspevky budú zverejnené začiatkom júna 2017.