Informácie prezidenta združenia k aktivitám združenia EUNIS-SK (apríl – máj 2022)

Suhrn informacii k aktivitam zdruzenia EUNIS-SK (april – maj 2022)

1. Dna 28.04.2022 sa uskutocnilo v Bratislave rokovanie Predsednictva EUNIS-SK s generalnym riaditelom sekcie IT MSVVaS panom Petrom Kadlecom a jeho timom k temam, zasielanym clenom VV 13.04.2022. Podrobnejsi zapis z tohto stretnutia – dokument: Zapisnica_PR_EUNIS_MSVVS_SR_2022_04_28_overena.pdf.

Privitame, ak sa vyjadrite a budete tlmocit Predsednictvu a VV EUNIS-SK svoje nazory, navrhy, odporucania a pod., podla ktorych sa moze formovat stanovisko EUNIS-SK k jednotlivym temam pre dalsie rokovania a aktivity smerom k MSVVaS SR.

2. Dna 28.04.20221 sa uskutocnilo v Bratislave aj rokovanie zastupcov Predsednictva EUNIS-SK s generalnym riaditelom sekcie IT verejnej spravy MIRRI panom Petrom Kopacom. V tomto smere sa krystalizuju mozne oblasti spoluprace – EUNIS-SK moze pomoct v buducnosti ako jeden z predstavitelov odbornych zdruzeni v procesoch MIRRI (pripomienkovanie materialov, ucast clenov v komisiach a pod.) a moze pomoct pri prieskumoch a zbere informacii z VS aj pre potreby MIRRI. Boli otvorene aj dalsie okruhy, ktore vsak narazili na iste limity EUNIS-SK, nakolko sme mimovladna neziskova organizacia s pravnou formou obcianskeho zdruzenia a preto nemozeme realizovat napr. podnikatelsku cinnost. Mozeme vsak sprostredkovat informacie nasim clenom a univerzity alebo ich konzorcia sa ako opravnene subjekty mozu zapojit do roznych projektov, sutazi a pod.

3. V dnoch 30.05. – 01.06.2022 sa uskutocni uz avizovana hlavna konferencia EUNIS-CZ v Spindlerovom Mlyne. Kedze v tom case budem s p. viceprezidentom na europskom kongrese EUNIS v Nemecku, privitali by sme ucast zastupcov VV na podujati partnerskej organizacie v CR. Predsednictvo odsuhlasilo oficialnu ucast pani Tothovej (p. Tothova je aj oficialnym hostom EUNIS-CZ na tejto konferencii) a este jedneho dalsieho ucastnika z VV, ktoremu mozeme preplatit naklady na pobyt z prostriedkov EUNIS-SK. Zaujemcovia z VV sa mozu prihlasit u p. Tothovej, ktora aj ponuka spolocnu dopravu svojim autom.
Odkaz na konferenciu: https://www.eunis.cz/detail/cz/hlavni-konference-euniscz-spindleruv-mlyn…

4. Od zaciatku maja sa uskutocnili 2 podujatia, kde EUNIS-SK bol partnerom a zaroven ich podporil aj ucastou niektorych clenov VV:
– Dna 03.05.2022 to bola medzinarodna konferencia DiVAI 2022 (Distancne vzdelavanie v aplikovanej informatike), uskutocnila sa v Sturove len prezencne.
– Dna 12.05.2022 bol hybridnou formou realizovany seminar SIT 2022 (sekcia Sietove a informacne technologie – v ramci konferencie MVD 2022) na SPU v Nitre, z ktoreho informacie a archivne materialy su/budu zverejnene na stranke: https://spu.fem.uniag.sk/sit2022/

5. Zatial stale ostava neobsadena funkcia tajomnika zdruzenia. Zaujemcovia sa mozu informovat alebo prihlasit u ktorehokolvek clena Predsednictva EUNIS-SK.

6. Zaciatkom maja, po dlhsej priprave a doruceni podpisanych podkladov (zapisnic, uzneseni a spravy VK), boli na Ministerstvo vnutra SR zaslane dokumenty k oznameni o zmene stanov a oznameni o aktualnych udajoch o statutarnom organe zdruzenia EUNIS Slovensko. Momentalne este vsetky zmeny nie su zaevidovane (napr. je uz zaevidovany statutarny organ, nie je este zapisana zmena sidla…). Informacie su uvedene v Registri mimovladnych neziskovych organizacii na stranke (pri vyhladavani vyplnit napr. nazov organizacie „EUNIS“ a potom kliknut na „Detail“): https://ives.minv.sk/rmno/.


Vladimír Pisarský