EUNIS-SK bol súčasťou úspešnej konferencie DIVAI 2022

2. – 4. mája 2022 sa v Štúrove konal už 14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o dištančnom vzdelávaní v aplikovanej informatike DIVAI.

Záštitu nad konferenciou prevzali: dekan Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. František Petrovič, PhD., dekan Fakulty informatiky a manažmentu Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, PhD. a dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Hradec Králové doc. RNDr. Jan Kříž, PhD.

Zborník z konferencie (2012 – 2020) vydávaný od roku 2014 vydavateľstvom Wolters Kluwer úspešne prešiel recenzným procesom a je zaradený do indexu citácií z konferencie Thomson Reuters Conference Proceedings.


Konferencia sa koná každé dva roky v Štúrove.

Tlačová správa

Fotogaléria

Zborník príspevkov