Dotazník k aktivitám združenia EUNIS-SK

Vážení návštevníci web stránky združenia EUNIS-SK,

prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý nájdete tu.

Týka sa aktivít združenia EUNIS-SK, Portálu VŠ, ale i konferencií UNINFOS, ktoré EUNIS-SK každoročne organizuje.

Na základe odpovedí v dotazníku by sme chceli skvalitniť činnosť združenia EUNIS-SK, preto im budeme venovať náležitú pozornosť.

Dotazník je anonymný. Je určený nielen pre členov Valného zhromaždenia združenia, ale pre každého, komu záleží na tom, aby sa práca združenia neprestajne skvalitňovala.

Nakoľko nám záleží aj o napredovaní Portálu VŠ, prosíme vyplniť aj dotazník (a aj sprostredkovať vyplnenie kolegom) zverejnený tu.

Ďakujeme za Váš čas strávený vypĺňaním dotazníkov a za Vašu priazeň.

Predsedníctvo združenia EUNIS-SK