Diskusia na tému Koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky

Diskusia na tému Koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky

25.10.2017, Malá aula, UCM v Trnave, začiatok o 13.h

Účastníci diskusie (panelisti):

Mgr. Martina Slabejová, PhD., generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Mgr. Jozef Jurkovič, generálny raditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR
Mgr. Martin Horňák, riaditeľ, Odbor koncepcie a rozvoja IS, Sekcia informatiky
Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., Centrum vedecko-technických informácií SR, riaditeľ
Roman Václav LL.M., Datasoft Consulting s.r.o.
Gabriel Fedorko, National technology Officer, Microsoft Slovakia
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prorektor pre informačné technológie Univerzity Komenského v Bratislave

1. blok   Informatizácia spoločnosti

Ako sa riadi informatizácia spoločnosti?
Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) – ako sa nás týka?
Budú verejné inštitúcie v celej šírke problematiky odkázané sami na seba, alebo budú pre ne vypracované štandardy?
Čaká nás posledné programové obdobie na čerpanie eurofondov.  Na čo by sa mali zamerať verejné inštitúcie (teda aj VŠ), aby sa pripravili na využívanie výstupov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti?

2. blok  Informatici na Slovensku

Prečo chýbajú informatici na Slovensku a čo s tým budeme robiť?
Ako udržať informatikov v „Centrách informačných technológií“ na vysokých školách?
Systémové riešenie podpory IKT na VŠ (rozvojové projekty, metodika prideľovania dotácií pre VŠ z ohľadom na IKT, financovanie rozvoja a podpory, …)
Koncepcia vzdelávania učiteľov a študentov v oblasti IKT aj mimo študijných programov alebo aj v rámci nich (Lisabonská stratégia – vzdelávanie a investícia do ľudí). Zvyšovanie profesionálnej úrovne pedagógov stredných a vysokých škôl v oblasti IKT na báze implementácie uznávaných certifikátov do vzdelávacej praxe, zvyšovanie možností certifikovaných školení pre študentov – podpora rôznych IT akadémií.

3. blok   Opatrenia týkajúce sa online platformy, dátového hospodárstva a kybernetickej bezpečnosti

Čo sa všetko skrýva pod pojmom Dátové hospodárstvo?
Legislatíva v oblasti voľnej výmeny dát.
Oblasť kybernetickej bezpečnosti.
Máme alebo budeme mať slovenskú federáciu identít? Budeme mať jednotné identity v rámci rezortov (eduID) alebo v rámci celého štátu?