Digitálny ekosystém pre vzdelávanie

EUNIS a 1EdTech spolupracovali na zorganizovaní think tanku o digitálnom ekosystéme pre vzdelávanie. Účastníci zastupovali viac ako 30 samostatných organizácií vrátane európskych univerzitných aliancií, NRENS, zdieľaných služieb a celoeurópskych organizácií zastupujúcich študentov a orgány zabezpečujúce kvalitu.

Think Tank predstavuje prvý krok smerom ku konzultačnému dokumentu a akčnému plánu s cieľom zabezpečiť, aby digitálna transformácia vzdelávania bola v súlade s európskymi verejnými hodnotami a poskytovala celoživotné vzdelávanie, ktoré európske národy a občania potrebujú. Viac informácií si prečítajte z úvodného brífingu.

—————————————————————-

Rozhovory o interoperabilite v Berlíne

V nadväznosti na hink tank v Bruseli (viac info) sa členovia koordinačnej skupiny a SIG zúčastnili na sérii seminárov s cieľom potvrdiť a spresniť ich zistenia v Berlíne na pozvanie Európskeho centra digitálneho vzdelávania (EDEH).
S pôvodnými zisteniami existovala značná synergia a skupina think tankov EUNIS/1EdTEch spojí sily s „tímom“ EDEH, aby zverejnila niektoré výsledky pre širšiu konzultáciu.

Súvisiace informácie nájdete aj na komunitnej stránke EDEH.