Členovia (2013 – 2016)

Predsedníčka: Doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.
Členovia: Mgr. Marcela Gottwaldová Ing. Roman Krakovský