Cena EUNIS-SK z konferencie eLearning v Hradci Králové na Trnavskej univerzite

Cenu EUNIS-SK (v poradí 2. cenu) prebral na súťaži eLearning v Hradci Králové p. Milan Pokorný z Trnavskej univerzity v Trnave za KURZ ALGORITMY SČÍTANIA, ODČÍTANIA, NÁSOBENIA, DELENIA.

Srdečne blahoželáme.