Zo stretnutia pracovnej skupiny Informačná bezpečnosť