Bližšie informácie o konferencii UNINFOS 2015

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
a
združenie EUNIS Slovensko
Vás pozývajú
na medzinárodnú konferenciu
UNINFOS 2015
(Univerzitné informačné systémy)

Konferencia sa koná pod záštitou rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.
v Banskej Bystrici

24. 11. – 26. 11.2015
AULA SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica

Program                                            web

Pozvánka v pdf
                                            anotácie, príspevky

24.11.2015 
Predkonferenčné aktivity:Seminár SIT 2015
 Zasadnutie Výkonného výboru EUNIS-SK
25.11.2015 
8.00 –   9.00Registrácia účastníkov
9.00 – 16.00Otvorenie konferencie, odborný program
16.00 – 18.00Prehliadka mesta
17.30 – 18.45Valné zhromaždenie EUNIS-SK
19.00Spoločenský program
26.11.2015 
9.00 – 12.00Odborný program
12.00Ukončenie konferencie