admin admin

admin admin

UNINFOS 2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujem si Vám zaslať pozvánku na konferenciu Uninfos 2024 ktorá sa bude konať 12.6. až 14.6.2024 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bližšie informácie nájdete na uninfos2024.upjs.sk. Prosím o jej distribúciu medzi kolegami v rámci…

Združenie EUNIS-SK oslávilo 25. výročie svojho vzniku

Na druhom ročníku konferencie UNINFOS na SPU v Nitre v roku 1996 bol vytvorený prípravný výbor, ktorý začal pracovať na vzniku národnej organizácie EUNIS Slovensko (EUNIS-SK) ako občianskeho združenia. Na ďalšej konferencii UNINFOS v novembri 1997 v Košiciach na Technickej univerzite bolo zakladajúce Valné…

Opustil nás pán prof. Matiaško

Dňa 10. 05. 2023 sme sa dozvedeli smutnú správu, že nás opustil kolega zo Žilinskej univerzity v Žiline, pán prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. Pán profesor zastupoval veľa rokov svoju univerzitu v združení EUNIS-SK a bol tiež niekoľko funkčných období členom…